دوستای خوبم

(چه اونهایی که اینجا رو می خونن و چه اونایی که نه)

نوروز بهانه ای واسه گفتن آرزوهایی که واسه خودم و شما دارم؛

امیدوارم همیشه سبز و خرم باشین و روزها و سالهاتون فرخنده باشن پر از ماجراهای خوش، پر از آدمهای خوب، پر از پولهای رنگارنگ، پر از لباسای  شیک و قشنگ، پر از کنسرتای شاد و ناب، پر از سفرهای دور و دراز، پر از فیلمها و میوهای خوش رنگ و لعاب، پر از کیک و شکلات...


خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
حضرت مولانا

منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : شاید |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی منبع : |آرزوهای نوروزی
برچسب ها :